Actuele afspraken Coronavirus

Afspraken bij de bestrijding van het Coronavirus 

Het kabinet heeft besloten dat alle scholen in Nederland vanaf maandag 16 maart t/m vrijdag 3  april gesloten zijn. Daar is nu een verlenging tot en met de meivakantie bijgekomen. Dit betekent dat onze school op zijn vroegst op woensdag 6 mei weer open is. Vanaf donderdag 19 maart geven de docenten van het Metis onderwijs op afstand. Leerlingen en ouders/verzorgers hebben op 15, 16 en 18 maart en op 1 april brieven van de schoolleiding ontvangen met uitleg over de wijze van handelen. Hieronder vatten wij alle informatie samen, opdat iedereen een goed overzicht heeft van de actuele afspraken en gang van zaken.  

 

Lessen 

In de periode van schoolsluiting zijn er geen fysieke lessen op het MML. Dit betekent niet dat leerlingen vrij zijn. Leerlingen werken volgens hun PL&NR of studiewijzer verder.  

 

Vanaf donderdag 19 maart volgt elke leerling les via een 40-minutenrooster vanuit huis. Dat betekent dat we van elke leerling verwachten dat hij of zij aan de slag gaat met het vak dat hij of zij anders op school gevolgd zou hebben. De leerlingen hebben een PL&NR of studiewijzer voor ieder vak en zij weten dus wat hen te doen staat om de derde periode straks goed af te kunnen ronden.  

 

Eigen device

Op het MML heeft iedere leerling een eigen laptop, wat het onderwijs op afstand goed mogelijk maakt. Er is een oproep gedaan aan leerlingen die geen beschikking over een computer hebben. Zij hebben de gelegenheid gehad dit bij hun deelschoolleider te melden. 

 

E-mail 

Allereerst willen wij bij zowel leerlingen als ouders benadrukken hun e-mail in de gaten te houden, in ieder geval ’s morgens en aan het einde van de middag (ook op zondagmiddag). Tussendoor is er gelegenheid om direct met docenten te mailen, op uitnodiging of met vragen.  

 

MS Teams 

Bij het onderwijs op afstand maken we gebruik van Microsoft Teams, een veelzijdig programma waarin de docenten interactief les kunnen geven.  

Docenten kunnen leerlingen vragen opdrachten digitaal in te leveren, een webinar te volgen tijdens het lesuur, een instructiefilmpje te bekijken en vragen te beantwoorden, etc. Het programma heeft een video- en chatfunctie en er kunnen gemakkelijk documenten in gedeeld worden.  

 

De link naar de beloofde Handleiding voor het werken met MSTeamsstaat op de website.  

Installeer MS Teams volgens de handleiding op je laptop en zorg dat je op tijd ingelogd bent voor deelname aan je les 

 

Verkort lesrooster 

Er is op voor de leerlingen havo en vwo een verkort lesrooster van 40-minutenlessen. De tijden staan op de website. Er is een pauze van 10.30 -11.00 uur. Na 13.00 uur kun je zelf je tijd indelen.  

 

Aanwezigheid 

Tijdens het onderwijs op afstand geldt nog steeds de leerplicht. Iedere docent zoekt aan het begin van een les contact met zijn klas. Leerlingen die niet aanwezig zijn op MS Teams worden in Magister absent gemeld. Lukt het inloggen niet, zoek dan direct e-mailcontact met je docent.   

Is een leerling ziek, dan gelden (op een na) de normale regels voor ziekmelden. De school is telefonisch niet goed bereikbaar. Spreek liever geen voicemail in, maar stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Het is belangrijk dat docenten weten of ze de hele klas kunnen verwachten. Als een leerling gemist wordt, gaan we er in eerste instantie vanuit het online werken nog niet lukt. Benader de mentor of coach graag voor hulp.  

 

Zieke docenten 

Het kan ook gebeuren dat een van de collega’s ziek is. Mocht dit het geval zijn, dan wordt de les in Magister uit het lesrooster gehaald. Op deze manier weet de leerling dat hij niet direct vragen kan stellen aan de docent. 

 

Examenleerlingen 

Doe je eindexamen dit jaar dan is de huidige situatie extra spannend voor je. Op 24 maart is bekend gemaakt dat de Centraal schriftelijke examens die op 7 mei zouden beginnen zijn afgelast. Het ministerie is nu bezig om een slaag/zaak-regeling te formuleren op basis van de schoolexamens die zijn afgenomen. De resultaten van de schoolexamens zijn dus leidend. Gelukkig hebben we de meeste schoolexamens al afgerond. De herkansingen hadden we van 24 t/m 31 maart gepland, maar gezien de meest recente ontwikkelingen, die toch veel onrust geven, verschuiven we deze herkansingen naar de week van 30 maart. 

De herkansingen vinden plaats met inachtneming van de extra hygiënemaatregelen om de kans op verspreiding van het virus te verkleinen. Ben je verkouden of ziek, dan mag je niet komen. Ook als een gezinslid ziek is, moet je thuis blijven en maak je je schoolexamens op een later moment. In deze bijzondere omstandigheden ben je niet verplicht om deel te nemen aan de schoolexamens. Je maakt hiervoor voor jezelf een afweging. Laat het weten aan de deelschoolleider als je niet deelneemt aan de herkansingen!

Vanwege de hygiënevoorschriften hebben we de herkansingen over vijf dagen uitgespreid. Niet meer dan een vak per dag, waardoor het aantal leerlingen dat op school is klein blijft. We nemen de herkansingen af op leerplein 2 en 3 in de nieuwbouw. De afstand tussen de tafels is ruim 1,5 meter. 

Examenleerlingen en hun ouders krijgen direct via de deelschoolleider bericht over examenzaken. Zodra er meer bekend is over een eventuele herkansing na 1 juni, dan informeren wij ouders en leerlingen daar ook over. 

 

Opvang op school 

Voor kinderen van ouders die werken in vitale sectoren dient de school opvang te verzorgen. Vriendelijk verzoek aan de ouder(s)/verzorger(s) om per e-mail aan de deelschoolleider door te geven op welke dagen opvang om deze reden noodzakelijk is. De afspraken bij opvang op school zijn als volgt:  

 

Alleen na aanmelding is er opvang op school;  

School is open van 8.00 tot 14.00 uur;  

Neem je laptop mee;   

Neem je eigen eten en drinken mee;   

Bij aankomst meld je je bij de receptie en bij weggaan meld je je af;  

Houd er rekening mee dat je zelfstandig moet werken;  

Je houdt te allen tijde 1,5 meter afstand van anderen en neemt de gestelde hygiënemaatregelen in acht;   

Bij verkoudheid of ander ziekteverschijnselen blijf je vanzelfsprekend thuis en meld je je telefonisch af of per e-mail bij de deelschoolleider.   

 

Activiteiten afgelast 

Alle geplande excursies, studiereizen, bijeenkomsten en evenementen, zoals de reis naar Griekenland en de werkweek naar Zuid-Limburg en Aken, gaan niet door of worden uitgesteld. In ieder geval tot de meivakantie zijn alle bijeenkomsten en evenementen afgelast. 

 

Ouderavonden  

De ouderavonden kunnen vanzelfsprekend niet in de normale vorm doorgaan, maar per e-mail of telefonisch.  

 

Goede moed 

We houden goede moed en zijn trots op hoe het gaat. Problemen zullen we zoveel mogelijk samen oplossen. Wij wensen iedereen veel succes en we helpen elkaar. Op internet zijn voor gezinnen her en der goede tips te vinden voor het omgaan met de nieuwe thuissituatie.   

 

Meer vragen 

Mocht je nog een vraag hebben over het onderwijs de komende weken, dan kun je deze vragen aan ons mailen via info.mml@msa.nl. 

Voor vragen aan de MSA over het coronavirus, kun je contact opnemen met Karin van de Lagemaat (06-53106438). 

Voor dringende vragen van welke aard dan ook is de schoolleiding bereikbaar via e-mail.   

Voor algemene informatie over maatregelen voor het indammen van verspreiding van het coronavirus verwijzen wij graag naar een aantal externe websites. 

Ook kun je informatie inwinnen via het landelijke informatienummer 0800-1351. 

nieuw coronavirus in china