Mauritskade 58 - gebouw in ontwikkeling

Herprofilering Mauritskade bovenaanzicht

Een goede sfeer, de modernste snufjes binnen bereik, docenten en leerlingen kennen elkaar. Ons schoolgebouw voldoet perfect aan onze behoeften en met de nieuwbouw in het verschiet komt ook het open karakter van de school in ons gebouw tot uitdrukking. Het MML is een school voor alle Amsterdammers. Niet te missen als je een school zoekt die bij je past!

Het schoolgebouw op de Mauritskade 58 is altijd voor kinderen uit Oost bestemd geweest. Het stadsdeel groeit en de school groeit. Bovendien zijn het Oosterpark en opvoeding op deze plek altijd met elkaar verbonden geweest. Dat willen we behouden.

Het Metis Montessori Lyceum werkt mee aan het project “Verdubbeling Oosterpark”. Doelstellingen zijn onder andere:

-          de openbaar toegankelijke ruimte in het park vergroten,

-          gebouwen meer in het park laten opgaan en

-          het park tussen de gebouwen door zichtbaarder laten worden vanaf de Mauritskade.

Voor het middengebied van het park waarin de school staat, geldt bovendien dat de educatieve functie en voorzieningen voor kinderen een extra accent krijgen. Het Metis Montessori Lyceum werkt mee aan deze uitgangspunten en maakt daarom eigen (buiten)ruimte toegankelijk voor parkbezoekers.

 

Archtectenbureau Atelier PRO, dat ook de renovatie van de oudbouw heeft gedaan, heeft de nieuwbouw ontworpen. Op hun website Atelier PRO.nl houden ze u op de hoogte van de ontwikkelingen, met extra aandacht voor het interieur en de Technasiumlokalen.

 

Op 14 mei jl. is de onderbouw havo/vwo in de nieuwbouw getrokken en we hebben de nieuwe kantine en aula in gebruik genomen. Het is heel mooi geworden en we genieten enorm van het uitzicht. De aansluiting op het park is nu aan de beurt. Buro Sant en Co. is hier bij betrokken. Dit bureau heeft ook ook de toekomstige sportfaciliteiten van het Metis in het park ontworpen. Ook krijgt de school een pauzelandschap met een skatebaan, daar wordt op dit moment aan gewerkt. Als het buitenterrein helemaal klaar is kunnen we ook de nieuwe ingang in gebruik nemen. We verheugen ons enorm op het resultaat! 

 bouw1bouw2bouw3bouw4bouw5bouw6