Duits

De docenten

Duits wordt gegeven door André IJssel (bovenbouw en tevens sectievoorzitter), Maaike Luttikhuis, Tessa du Mee, Raiko Schramm en Martine Jansen.

 

duitsHet vak

Voor Nederland is Duitsland de belangrijkste handelspartner. Desondanks wordt het belang van een goede beheersing van het Duits onderschat. Vaak wordt aangetoond dat veel Nederlandse bedrijven er veel baat bij zouden hebben wanneer hun personeel het Duits beter zou beheersen. Op het MML proberen de docenten je dan ook enthousiast voor deze taal te maken.

Op het MML bieden wij het Duits op een levendige en aansprekende manier aan. Aangezien het centraal examen voor Duits een leestoets is, ligt het accent daarbij op tekstbegrip en woordenschat. Uiteraard nemen ook het leren van de grammatica en luister- en spreekvaardigheid een belangrijke plaats in. Je zult zien dat je al na enkele weken snelle vorderingen met het begrijpen en spreken van Duits maakt!

Daarnaast is er veel aandacht voor de zogenaamde ‘Landeskunde’, zeg maar de cultuur en gewoontes en het dagelijks leven in de Duitstalige landen. Vaak gebruikt de docent in de les het smartbord met actueel nieuws en filmpjes in het Duits.

Duits is bij HAVO en VWO in de 2e en 3e klas een verplicht vak. Daarna kan het in een profiel gekozen worden. 

 

Het materiaal

We werken in de onder- en bovenbouw met de methode ‘Neue Kontakte’ van uitgeverij Wolters Noordhoff. Dit is digitaal lesmateriaal voor laptop of I-Pad met een leerboek én een werkboek waarin geschreven kan worden.

 

Nuttige websites:

www.duits.nl

www.kindernetz.de

www.ard.de

www.logo.de

www.tagesschau.de

www.examenbundel.nl