Wiskunde

De docenten

De sectie bestaat uit acht personen. De wiskundedocenten geven in meerdere leerjaren les, dus leerlingen kunnen met wiskundige vragen bij iedereen terecht.wiskunde

 

Het vak

Wiskunde is de taal van de exacte wetenschappen (biologie, scheikunde, natuurkunde en etc ..). Wiskunde wordt ook wel de moeder van de wetenschap genoemd. Wat zouden wij zonder wiskunde moeten?

Wiskunde op het MML bestaat uit een drietal grote onderwerpen:

 

  • Analyse: alles wat met formules en grafieken te maken heeft. We proberen regelmaat in tabellen (van bijvoorbeeld metingen ) te herkennen, geven deze tabellen grafisch weer en proberen de gevonden regelmaat met formules te beschrijven.
  • Meetkunde: het berekenen van oppervlakte en inhoud van allerlei wiskundige (ruimte)figuren, het rekenen in driehoeken en natuurlijk ruimtemeetkunde en in de bovenbouw goniometrie en bewijzen.
  • Kansrekenen en statistiek: het berekenen van kansen, procentrekenen, het produceren en leren begrijpen van statistische figuren.

 

Leerlingen leren op het MML stapsgewijs problemen oplossen en dit ook op een duidelijke manier te noteren. We behandelen in de lessen zoveel mogelijk de “extra stof” en buiten de lessen doen mee aan kangoeroe en olympiade wedstrijden om het niveau te verhogen en de motivatie te vergroten.

Op het MML krijg je een stevige “wiskundebagage” mee. Dit proberen we te bereiken door vanaf de brugklas geleidelijk de leerling meer zelfstandigheid te geven. We overtuigen leerlingen ervan dat wiskunde een “doe”-vak is; alleen door veel en gevarieerd te oefenen zul je succesvol in dit vak zijn !

 

Materiaal 

1e t/m 3e klassen: 10e editie Moderne wiskunde

4e klas mavo: 9e editie Moderne wiskunde.

4e klas havo/vwo: 11e editie Moderne wiskunde

de rest van de bovenbouw 9e editie Moderne wiskunde.

 

Bijzonder op het MML is dat we in in het eerste leerjaar en in de 1ste helft van het 2de nog niet met de rekenmachine werken! Dit voor een betere aansluiting en bestendiging van de kennis van de basisschool.

 

Links

Hieronder staan enkele nuttige en mooie wiskundesites vermeld.

http://modernewiskunde.schoolwise.nl 

Dit is de site van de uitgever van de wiskundeboeken die bij ons op school worden gebruikt . De site bevat digitale lesmateriaal. De inloggegevens krijg je van school.

wiskunde.pagina.nl

Een prachtig startpunt van een wiskundig gerichte zoektocht op het web.

www.wisfaq.nl

Een nuttige vraagbaak voor al je wiskundevragen (handig bij het werken aan praktische opdrachten of andere werkstukken).

www.digischool.nl

Kies voor het wiskundelokaal en wees verbaasd; vele puzzels, interactieve toepassingen van de wiskunde, animaties, examens met uitwerkingen etc.

www.pythagoras.nu

Dit is de site van het wiskundetijdschrift voor jongeren: leuk en je kan het archief induiken!

www.rekenweb.nl

Vooral leuk voor de onderbouw; vele puzzels, problemen en heel veel spelletjes!

www.wiskundemeisjes.nl

Superleuke site van twee zeer begaafde dames. Leuke filmpjes en wetenswaardigheden; allemaal over wiskunde .

www.vierkantvoorwiskunde.nl

De site van de stichting “vierkant voor wiskunde” met info over boeken, kampen en alweer vele puzzels.

www.fi.uu.nl

Vooral voor de bovenbouw: de site van het Freudenthal instituut, waar je op zoek kunt naar voor jou nuttige en/of interessante publicaties.

www.wiskunde-examens.nl

Voor examenklassen om o.a. per onderwerp te oefenen.

www.wiskundeacademie.nl

Met deze superinteressante site kun je in je eigen tempo uitleg krijgen en oefenen.