Vakanties en vrije dagen

2020-2021

Hieronder volgt de vakantieregeling van 2020-2021, Deze vullen we nog aan met de andere vrije dagen (personeelsdag en studiedagen). 

 

Studiedagen

Alle leerlingen vrij

 

17 en 18 augustus 2020

Herfstvakantie

10 oktober t/m 18 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Studiedagen MK januari 

Alle leerlingen h/v vrij

Geannuleerd ivm schoolsluiting: 12 januari 2021

 

29 januari 2021 gaat vooralsnog wel door

Voorjaarsvakantie

20 februari t/m 28 februari 2021

Tweede Paasdag

5 april 2021

Meivakantie

26 april t/m 9 mei 2021

Hemelvaart

13 en 14 mei 2021

Tweede Pinksterdag

24 mei 2021

Zomervakantie

10 juli t/m 22 augustus 2021

 

 

Buiten deze vakanties is het niet mogelijk om extra vrije dagen op te nemen en/of op vakantie te gaan. Er zijn twee uitzonderingen: bepaalde religieuze feestdagen en gewichtige bijzondere omstandigheden. Zie hiervoor ook:schoolverzuim.

NB verlofaanvragen voor de laatste week voor en de eerste week na de zomervakantie dienen altijd direct vergezeld te gaan van een bewijsstuk. Gedurende de rest van het jaar mogen bewijsstukken indien nodig na een gesprek met de directeur tot drie dagen na het verlof worden ingeleverd.  

 

Parijs1 1314