Vakanties en vrije dagen

2021-2022

Hieronder volgt de vakantieregeling van 2021-2022 

 

Studiedagen

Alle leerlingen vrij

 

23 en 24 augustus 2021

Herfstvakantie

16 oktober t/m 24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Studiedag

Alle leerlingen vrij

21 januari 2022

Voorjaarsvakantie

19 februari t/m 27 februari 2022

Studiedag

Alle leerlingen vrij

21 maart 2022

Tweede Paasdag

18 april 2022

(let op: Goede vrijdag is geen vrije dag)

Meivakantie

23 april t/m 8 mei 2022

Hemelvaart

26 en 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag

6 juni 2022

Zomervakantie

16 juli t/m 28 augustus 2022

 

Buiten deze vakanties is het niet mogelijk om extra vrije dagen op te nemen en/of op vakantie te gaan. Er zijn twee uitzonderingen: bepaalde religieuze feestdagen en gewichtige bijzondere omstandigheden. Zie hiervoor ook:schoolverzuim.

NB verlofaanvragen voor de laatste week voor en de eerste week na de zomervakantie dienen altijd direct vergezeld te gaan van een bewijsstuk. Gedurende de rest van het jaar mogen bewijsstukken indien nodig na een gesprek met de directeur tot drie dagen na het verlof worden ingeleverd.  

Parijs1 1314