Wereldburgerschap

gesprek 1 klein

Debat over Israël en Palestina

Op het Metis zijn we niet bang voor beladen thema's. Op dinsdag 6 juni waren drie specialisten en ervaringsdeskundigen te gast om vragen te beantwoorden en op stellingen te reageren.

Alhoewel in het gesprek een Zionist tegenover en aanhanger van het idee van een eigen staat voor Palestijnen tegenover elkaar kwamen te staan, was dialoog toch mogelijk en waren er opvallend veel thema's waarin beide partijen elkaar konden vinden. Alle leerlingen en natuurlijk onze gasten, hartelijk bedankt voor jullie inzet en enthousiasme. Een sterk staaltje wereldburgerschap! Jos Hummelen

gesprek 2 klein