Mentoraat

mentorkind1mentorkind3Zaterdag 29 november 2014 zijn de ouders van 3h1 naar school gekomen om samen met hun kind een activiteit te doen. Er werden stellingen opgenoemd die met opvoeding te maken hadden. Ouders en leerlingen kregen beiden een groene en een rode kaart en

konden aangeven of ze het met de stelling eens/oneens waren. 

Een ouder en kind die niet dezelfde kleur hadden, kregen de kans om om de beurt hun stelling te beargumenteren. Het was mooi om te zien hoe leerlingen dapper hun stellingen beargumenteerden en hoe ouders dit opnamen. Ouders gingen elkaar inhoudelijk ondersteunen en gaven elkaar tips en adviezen. Na het spel hebben de leerlingen hun ouders bediend met lekkers dat door ouders meegenomen was. De mentor was tevreden over de opkomst en natuurlijk trots op de leerlingen en ouders! 

 

Mentorles activiteit

In de mentor les hebben de leerlingen het kwaliteitenspel gedaan. Elke leerling heeft voor in de klas haar/zijn kwaliteit genoemd. Daarna moesten ze een ontwikkelpunt benoemen en hoe zij hieraan konden werken. De leerlingen die het niet wisten kregen feedback van de klasgenoten. Het valt op dat leerlingen heel goed weten wat ze goed en minder goed kunnen . En natuurlijk zijn er een paar die net een kwaliteit hadden gekozen die de hele klas niet herkende...!