Innovatief!

DIO selfieMVO Nederland organiseerde op 18 november De Dag van de Innovatieve Organisatie,  met een van de innovatietafels bij Metis Montessori Lyceum in Amsterdam. Mustafa Kilic (namens de leerlingen) en Halit Solmaz (docent economie) waren nauw bij de voorbereidingen betrokken.

De Dag van de Innovatieve Organisatie is een initiatief van MVO Nederland samen met het Ministerie van Economische Zaken. Dwars door Nederland werd er gelijktijdig door ca. 45 innovatietafels gesproken over sociale innovatie. Het succes van sociaal innoveren wordt voor 75% bepaald door sociale innovatie en slecht voor 25% door technologische innovatie. Het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam was vanuit het Voortgezet Onderwijs de enige school die een innovatietafel organiseerde. De innovatietafels in Nederland waren met elkaar verbonden door streaming en gebruikmakend van Twitter als gezamenlijke media. Het bureau Enlivening heeft vanuit verschillende branches, van start ups tot gerenommeerd,  van ideologisch tot commercieel een groep ondernemingen bij elkaar gebracht bij Metis. Er werden antwoorden geformuleerd op vragen zoals : Hoe houd ik mijn bedrijf innovatief en hoe onderneem ik slim in een veranderende economie?

 

De ondernemingen die op Metis bijeenkwamen, waren: Cordaan, Beelease, Waternet, Allard Design, Aloa, The Stories Store en I’m INN. Vanuit deze diversiteit aan ondernemers zijn mooie crossings ontstaan en zijn ambities voor de toekomst geformuleerd. Kernwoorden waren: nieuwe invulling van traditionele markten, co-creatie. wellbeing en shared economy. Een uniformiteit qua visie op de organisatie van de toekomst die nu al begint en voortkomt uit de diversiteit van de deelnemende bedrijven.