Aanmeldprocedure leerjaar 1

Procedure voor aanmelding voor het schooljaar 2019-2020 (leerjaar 1)

Voor aanmelding bij het MML volgen we de Kernprocedure van de vereniging OSVO.

 

Op 4 april 2019 krijgen alle aangemelde leerlingen bericht over hun plaatsing.

Ben je bij de loting gematcht met het Metis Montessori Lyceum en had je een andere school op 1? Dan ben je welkom om je op het Metis te komen inschrijven. 

Welkom op Mauritskade 58 in de periode 5 t/m 9 april 2019 op de volgende tijden: 

  • Vrijdag tussen 14.00 - 16.30 uur
  • Maandag tussen 14.00 - 16.30 uur
  • Dinsdag tussen 14.00 - 16.30 uur

Let op: inschrijving gebeurt door minimaal één van de ouders/verzorgers, bij voorkeur in aanwezigheid van de betreffende leerling en na inlevering van alle hieronder gevraagde documenten die jullie bij voorkeur thuis invullen en ondertekenen. U kunt de documenten hieronder downloaden. Tijdens de aanmelding op school neemt de administratief medewerker de ingevulde formulieren en gegevens ter plaatste met u door. 

1

Het persoonlijke basisschooladvies

2

Metis-inschrijfformulier en akkoordverklaring 2019-2020

3

Een geldig identiteitsbewijs van de leerling en van minimaal een van de ouder(s)/verzorger(s) 

4

Overeenkomst ouderbijdrage

5

ICT-protocol

7

Een pasfoto (indien in uw bezit, niet verplicht)

 

Gematchte leerlingen die geen gebruik willen maken van hun plek op het Metis kunnen zich in deze periode van 5 t/m 9 april bij ons afmelden.