Aanmelden 2019-2020

De aanmeldperiode is verstreken. Alle aangemelde leerlingen hebben bericht ontvangen over de plaatsing. Alle klassen zitten vol. Er is voor leerjaar 1 geen plek meer.

 

Het Metis houdt zich aan de Kernprocedure van de gemeente Amsterdam, waarover je alles kunt lezen op https://www.voschoolkeuze020.nl/home

 

Ben je geplaatst bij het Metis en had je een andere school op 1? 

Klik hier voor aanmelden