Nederlands

Met taal creëer je je wereld

Met taal en literatuur kun je je horizon verbreden en je grenzen verleggen, ook als je ambities op een heel ander vlak liggen. Met taal creëer je je wereld.                                        

Nederlands krijg je op het MML van Evah den Boer, Ineke Bosman, Omer Demirözcan, Bianca Graat, Domenico Mertens, Milly Scot, Emmie Hoebens of Tessa Meijjer. We vormen een enthousiaste sectie, waarin iedereen bovendien een eigen expertise heeft. We zijn goed op de hoogte van recente ontwikkelingen in het vak Nederlands en staan open voor nieuwe lesvormen en -ideeën, die passen in het onderwijs van nu. 

Maar wat is nu eigenlijk een docent Nederlands zonder een favoriet boek?!Daarom een lijstje van onze persoonlijke favorieten: 

  • Evah den Boer:Thomas Rosenboom, De nieuwe man 
  • Ineke Bosman: Ted van Lieshout, Hou van mij 
  • ÖmerDemirozcan: Alles van Rob Ruggenberg is geweldig om met de brugklas te lezen! 
  • Bianca GraatHet laatste boek dat erg veel indruk maakte, was Kom hier dat ik u kusvan Griet op de Beeck 
  • Emmie Hoebens: Leo Vroman, het gedicht Jeldikan en het woord 
  • Tessa Meijjer: Ted van Lieshout, Gebr. 
  • Domenico Mertens:Tom Lanoye, De Monstertrilogie 
  • MillyScotIk val voor boeken met een bijzondere titel. Heb je "Wij zijn evenwijdig" van Maud Vanhauwert of "Lees maar lang en wees gelukkig" van Mia Goes al gelezen? 

Het vak zelf

Op de basisschool heb je het vak ‘taal’ gehad, maar op de middelbare school krijg je het vak Nederlands. Dit is een breed en algemeen vak, dat over taal en literatuur gaat. Het vak wordt tot de kernvakken gerekend, omdat je bij Nederlands vaardigheden ontwikkelt die je voor alle andere vakken op school nodig hebt. Of je nu een tekst wilt begrijpen uit je natuurkundeboek, een werkstuk maakt voor economie, een presentatie geeft aan je medeleerlingen over biologie, steeds heb je basisvaardigheden nodig zoals leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid, formuleren, spellen, samenvatten en een grote woordenschat. Ook buiten school heb je taal voortdurend nodig. Taal verbindt mensen met elkaar. 

Naast het basisprogramma is er aandacht voor creativiteit en excellentie, bijvoorbeeld bij het lezen van literatuur. Je kan daarbij denken aan het houden van voordrachten en het maken van video-opdrachten en poëzieposters. Ook komt er regelmatig een schrijver op bezoek. De afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld Arnon Grunberg, Herman Koch en Nina Polak op bezoek gehad. ICT vinden wij een belangrijk hulpmiddel, dat onderwijs op maat beter mogelijk maakt. We vinden het belangrijk dat je nieuwe dingen leert, maar ook dat je het leuk vindt, zodat je het beste uit jezelf haalt. 

 

Links:

www.boekenzoeker.org 

www.lezenvoordelijst.nl

www.cambiumned.nl 

www.literatuurgeschiedenis.nl