Missie & Visie

Kort gezegd staat het MML voor talentontwikkeling van alle jongeren. Door middel van ons onderwijs willen we leerlingen prikkelen om te werken aan een goede toekomst. In de eerste plaats voor henzelf, maar niet in de laatste plaats ook voor de wereld om hen heen – dichtbij of ver(der) af. De school heeft deze missie omgezet in kernwaarden: concrete begrippen die voor iedereen herkenbaar zullen zijn.

 

Vertrouwen

Het MML benadert haar leerlingen en medewerkers positief en vol vertrouwen en stimuleert hen hun talenten te blijven ontwikkelen.

Ondernemend

Het MML is een dynamische organisatie die binnen en buiten de school leersituaties creëert om leerlingen te prikkelen tot initiatiefrijk gedrag. Wij menen dat leerlingen zo hun talenten ten volle zullen ontwikkelen, zodat ze een positieve en verantwoordelijke rol kunnen vervullen in de wereld van nu en morgen.

Betrokken

Directie en medewerkers van het MML hebben hart voor hun leerlingen en voelen zich met elkaar verbonden. Daarom spannen zij zich in om de organisatiedoelen te halen en kinderen het beste uit zichzelf te laten halen.

Respect

Directie, medewerkers, ouders en leerlingen gaan respectvol met elkaar om. Verschillen ten aanzien van etniciteit, seksuele geaardheid, religie en sociaal-economische positie zien wij als verrijking en meerwaarde. Bovendien bieden ze de MML-gemeenschap een kans om met die verschillen te leren omgaan en te onderzoeken hoe die ingezet kunnen worden ten behoeve van een betere wereld. 

Veilig

Het MML is een leef- en werkgemeenschap waarin iedereen zich veilig kan voelen door de open en respectvolle sfeer waarin mensen niet schromen om problemen bespreekbaar, en daardoor oplosbaar te maken. 

 

Parijs2 1314