Onderwijs

De verschillende lesniveaus

Het MML gaat ervan uit dat alle jongeren talenten hebben die ze verder kunnen ontwikkelen. De school kan hen daarbij ondersteunen door hen te laten ervaren hoe je kennis en inzicht kunt opdoen en toepassen in bekende, maar ook in nieuwe situaties. Op het MML kun je daarom terecht voor alle niveaus van mavo tot en met vwo. De havo/vwo-afdeling is gevestigd op de Mauritskade 58. De mavo/havo-afdeling zit op de Tweede Oosterparkstraat 33.

 

Technasium

Het MML een van de scholen met een "Technasium profielklas" als onderdeel van het nieuwe technasiumnetwerk Noord-Holland noord. In de onderbouw is het vak onderzoek & ontwerp (O+O) er al jaren, maar in 2019 gaat Metis het ook in de bovenbouw introduceren. Dit lijkt ver weg, maar het betekent wel dat leerlingen die in 2015-2016 bij Metis gestart zijn al een Technasiumdiploma kunnen behalen! In 2018-2019 starten we net als vorig jaar in de onderbouw met twee aparte technasiumklassen. In het ontwerp voor de nieuwbouw aan de Mauritskade zijn twee technasiumlokalen geintegreerd. Lees de brochure!

Vwo

Leerlingen die dat aankunnen en voldoende gemotiveerd zijn, kunnen starten in de vwo-klas. Je mentor en vakdocent zullen je begeleiden: in het wennen aan de werkwijze op de middelbare school, in het leren plannen, leren samenwerken en omgaan met verantwoordelijkheden. De lessen zijn een mix van instructie, opdrachten maken, evaluatie en reflectie. De ene les zul je vooral individueel werken, de andere les samen met anderen. Hoewel het MML een digitale school is, betekent dat niet dat er nooit boeken op tafel zullen komen. Wel is het zo dat de school zo ingericht is, dat je altijd bij de informatie kunt die je nodig hebt om verder te komen. 

Versneld vwo

In februari 2016 heeft het MML ministeriele goedkeuring gekregen voor een pilot voor een versneld vwo. De school heeft hiermee de mogelijkheid om slimme leerlingen niet alleen met verdieping en verbreding, maar ook met versnelling uit te dagen. De school is nog in gesprek met de gemeente over de wijze van aanmelden voor het versneld vwo, maar vooralsnog geldt dat de indicatie voor het versneld vwo pas na toelating op het MML kan worden vastgesteld. 

Havo

De brugklassen op het MML zijn gemengd: leerlingen met een havo- en havo/vwo-advies zitten bij elkaar in de klas. In twee jaar krijg je als leerling de kans op je te ontplooien en te kijken waar je hart ligt: waar ben je goed in en wat wil je later doen? Je wordt goed begeleid in het leren plannen en leren leren, zodat je aan het eind van deze twee jaar een duidelijk beeld hebt van het vervolg: ga je verder op havo of atheneum?

Coderclass

Vanaf het schooljaar 2016-2017 komen informaticafanaten in een aparte klas: de Coderclass. Meer dan bij het vak informatica krijgen leerlingen hier de ruimte om te werken aan hun individuele leerlijn. Ze krijgen veel vrijheid om te ontdekken wat het digitale tijdperk voor kansen biedt en werken samen met bedrijven, hogescholen en universiteiten.

Mavo*

De mavo-afdeling van het MML kent vaste groepen en in een eigen stamlokaal word je als leerling goed begeleid. Er wordt waar mogelijk maatwerk geleverd op basis van je resultaten. Sociaal leren staat hier centraal: samenwerken en samen leren gaat niet vanzelf!  Leerlingen die dat willen én aankunnen kunnen doorstromen naar de havo-afdeling; andere leerlingen maken de mavo af en vervolgen hun weg op het mbo. Voor elke leerling wordt gekeken wat het meest bij hem of haar past.

*Kiem Montessori 

Leerlingen met een vmbo-t of vmbo-t/havo-advies die volgend schooljaar 2018-2019 naar de mavo komen, kiezen voor Kiem Montesssori! Kiem is de winnaar van de Amsterdam School Challenge en gaat onder de vleugels van MML/MSA haar droom verwezenlijken voor uitdagend mavo/havo-onderwijs. De huidige mavo/havoleerlingen halen straks een mooi Metisdiploma, maar de nieuwe mavo/havobrugklasleerlingen starten in 2018-2019 bij Kiem Montessori. Op de website www.kiemmontessori.nl en op de facebookpagina www.facebook.com/kiemmontessori is meer te lezen over Kiem.