Actuele afspraken Coronavirus

Afspraken in verband met het Coronavirus 

Alle leerlingen zijn welkom op school. Een volle school is mogelijk als leerlingen en medewerkers de richtlijnen van het RIVM en de VO-raad volgen. 

 

Hieronder vind je de actuele informatie, opdat iedereen een goed overzicht heeft van de actuele afspraken en gang van zaken. Per 25 september 2021 is het coronaprotcol vervangen door een richtlijn. Er gelden - met uitzondering van de basismaatregelen - geen specifieke maatregelen meer op school. 

 

Basismaatregelen

Bij klachten thuisblijven en testen;

Handen desinfecteren bij binnenkomst en regelmatig herhalen/wassen;

Geef elkaar de ruimte;

 

Richtlijn 

De actuele richtlijn voor scholen vind je hier..

Een versie voor leerlingen en ouders verschijnt binnenkort op deze pagina. 

Coronazelftesten zijn gratis verkrijgbaar bij de receptie.

 

Toch op afstand

Voor de leerlingen die om redenen die met de deelschoolleider zijn besproken toch op afstand lessen volgen geldt de Metis Online Teams Etiquette

 

FAQ

Met welke klachten moet mijn kind thuisblijven?  

  • Iedereen met koorts vanaf 38°C blijft thuis en laat zich testen bij de GGD
  • Iedereen met de volgende symptomen blijft thuis en laat zich testen bij de GGD:
    • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak.

 

Een gezinslid/huisgenoot heeft klachten, mag de leerling naar school? 

  • Als iemand in het huishouden van het personeelslid of leerling klachten heeft en/of in afwachting is van de uitslag van een coronatest, maar geen koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, dan kan de leerling/medewerker zonder coronagerelateerde klachten gewoon naar school.  Als er wel koorts of benauwdheid is, dan mogen alleen volledig gevaccineerde huisgenoten gewoon naar school. Niet gevaccineerden moeten even de testuitslag van hun huisgenoot afwachten. 

 

De leerling is getest, de uitslag is negatief, hij/zij heeft nog wel klachten maar mild genoeg om naar school te kunnen, mag hij/zij weer naar school? 

  • Ja, na een negatieve testuitslag van de GGD kan de leerling/medewerker weer naar de schoollocatie komen. Wellicht leidt dit tot enig onbegrip bij de collega’s/klasgenoten, dus laat het even weten! Formeel is een negatieve uitslag geen belemmering voor terugkeer naar de leer-/werkplek, behalve als de leerling/medewerker niet gevaccineerd is en een huisgenoot positief getest is of koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Indien de klachten van de leerling/medewerker aanhouden of verergeren, dan kan hij/zij zich voor de zekerheid nogmaals laten testen. 
  • Nee, na een negatieve uitslag van een zelftest moet je met klachten alsnog naar de GGD. De zelftest is te onbetrouwbaar om te gebruiken bij klachten. 

 

Beslisboom thuisblijven of naar school 12 jaar +

Bovenstaande vind je in een oogopslag terug in de beslisboom van Jeugdartsen Nederland en BOink. Handig! (Hoewel de beslisboom niet alle situaties dekt).

Beslisboom Nederlands

Beslisboom Engels

NB de richtlijnen van het RIVM zijn leidend. De beslisboom is een vertaling en dus net zo aan verandering onderhevig als de richtlijnen. 

 

Meer vragen 

Mocht je nog een vraag hebben over het onderwijs de komende weken, dan kun je ons vanzelfsprekend mailen via info.mml@msa.nl. 

Voor dringende vragen van welke aard dan ook is de schoolleiding bereikbaar via e-mail.   

Voor algemene informatie over maatregelen voor het indammen van verspreiding van het coronavirus verwijzen wij graag naar de websites van de Rijksoverheid, GGD en RIVM. 

Ook kun je informatie inwinnen via het landelijke informatienummer 0800-1351. 

 

nieuw coronavirus in china